назад

Проекты

Проекты

Acpgame

Acpgame

Pug, less, Smartgrid, JS, PHP

Rogosservies

Rogosservies

Pug, less, Smartgrid, JavaScript

Holybasil

Holybasil

Pug, less, Smartgrid, JS, PHP

Разработка UI CMS

Разработка UI CMS

Pug, less, Semantic, JavaScript

Panda

Panda

PUG, CSS 3, JavaScript

Yoga

Yoga

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

IDS

IDS

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript, jq

Fitnes

Fitnes

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

medical

medical

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

decoreto

decoreto

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript, jq, PhP, WP

hospital

hospital

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

multi

multi

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript, jq

event

event

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript, jq

ebook

ebook

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

edication

edication

HTML 5, CSS 3, Smartgrid, JavaScript

theopticalshop

theopticalshop

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq, Wp

webclim

webclim

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq, Bitrix

estate

estate

HTML 5, CSS 3, smartgrid, JavaScript

VR Jazz

VR Jazz

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq, modX

finansvest

finansvest

HTML 5, CSS 3, Bootstrap 4, JavaScript, jq

evakuator

evakuator

HTML 5, CSS 3, JavaScript, jq

euchet

euchet

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq

akvahit

akvahit

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq

pulsar

pulsar

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq

danfoss

danfoss

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq

furycoins

furycoins

HTML 5, CSS 3, Bootstrap, JavaScript, jq

obed-ru

obed-ru

HTML 5, CSS 3, JavaScript

bookkeeping

bookkeeping

Сетка Bootstrap4, flex, lightbox, owl, адаптив, изотоп, счётчик цифр.